Trajnostni razvoj

Avtohtona flora in fauna sta se na Novi Zelandiji razvijali v izolaciji več kot 80 milijonov let, kar je vodilo do nekaj najvišjih koncentracij naravnih bioaktivnih spojin, ki jih ne najdemo nikjer drugje na svetu.

Podjetje Manuka Health s ponosom predstavlja te edinstvene izdelke na svetovnem trgu in si prizadeva za trajnostne prakse v čebelarjenju, žetvi in pridelavi naših izdelkov.

Med obdelavo medu ne uporabljamo nikakršnih kemikalij, tovarno pa čistimo le z vodo. V okolje znotraj ali zunaj obrata ne vstopa nobeno kemično čistilo.

Naš zaprt sistem tople vode je zasnovan tako, da čimveč vode recikliramo. Ponovno uporabimo ves material, ki ga lahko, recikliramo v našem predelovalnem obratu, skladišču in v naših pisarnah.

Pri Manuka Health se zavzemamo za uporabo najbolj trajnostnih poslovnih praks, s katerimi zmanjšujemo vpliv na naše čudovito in edinstveno okolje, saj smo počaščeni, da lahko v njem živimo in delamo.

Za čebelarjenje smo leta 2011 prejeli nagrado Univerze Massey na podelitvi Okoljevarstvenih nagrad za uravnoteženo kmetovanje kot priznanje za nova odkritja in izvajanje ekonomsko in okoljsko trajnostnih načinov kmetovanja. Nagrada počasti kmetovalce in kmetovalne družine, ki so bili dejavni pri odkrivanju novih znanj in uporabi le-teh, s čimer je postal njihov način pridelovanja bolj trajnosten.